Havets kulstof optag | VG3

Havets kulstof optag

Middeltemperaturen på Jorden bliver stadig højere. Det bliver slået fast i de seneste rapporter fra IPCC. Se http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf

Effekterne heraf kan tydeligt ses i form af øget afsmeltning fra iskapperne, samt en stigning i havvandsniveauet. I samme rapporter anslås det, at den CO2, som vi mennesker udsender til atmosfæren, gennem rydning af grønne områder, vores måde at transportere os selv på, samt vores måde at producere energi på, er en meget sandsynligt årsag til denne opvarmning. Det kunne dog være meget værre end det allerede er tilfældet. En af grundene til at det ikke er endnu varmere herpå jorden gemmer sig i havets evne til at optage og lagre meget store mængder CO2.

Man kan således i lyset af IPCC rapporternes foreløbige konklusioner, forsigtigt hævde at havet har reddet os fra en endnu større menneskeskabt global opvarmning end den vi ser i dag, netop ved at optage noget af den ekstra CO2, som vi udsender til atmosfæren.

Og det er ikke små mængder der er tale om. Tal fra Christopher et al. 2004 estimerer at havet har optaget ca. 48% af den CO2, som er udsendt til atmosfæren ved afbrænding af fossile brændstoffer og ved cementproduktion i perioden 1800-1994.

Vi skal i denne opgave gå på opdagelse i den store mængde data, som blev indsamlet af ferry boxen under Galathea 3 ekspeditionen og undersøge om der i de indsamlede data findes en rimelig sammenhæng mellem havets CO2 optag, havets temperatur samt gradienten i havets temperatur.

For at kunne undersøge disse sammenhænge kræves det, at vi ved lidt om de bagvedliggende mekanismer for hvorledes havet optager CO2 og de er derfor indledningsvist beskrevet i de følgende afsnit.

Fag: naturgeografi, kemi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyKeGeNFNV
hav.jpg