Baggrund og motivation | VG3

Projecter »

Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

vandhenter.jpg

Related materials

Faktaboks

IPCC: Intergovernmental panel on climate change.

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer fra havbiologi, kemi, oceanografi samt meteorologi og ikke mindst en indbyrdes kobling af elementerne fra disse fire videnskabsgrene.

Dette er med til at gøre analysen og beskrivelsen af hvorledes havet optager CO2 fra atmosfæren særdeles kompleks, men umulig at komme uden om.

Netop en forbedret forståelse af havets CO2 optag, vil væsentligt forbedre vores evne til at forstå og forudsige jordens klima. Udover de åbenlyse interessante videnskabelige aspekter i dette, findes også en række mere praktisk anvendelige aspekter. Man kunne således forestille sig at være interesseret i et estimat af hvor meget det vil påvirke den menneskeskabte globale opvarmning at samtlige jordens lande producerer deres strøm på vindmøller i stedet for kulkraftværker.

kulstofkredslob.jpg

Vi skal altså vide, hvor meget af den CO2, som sendes til atmosfæren gennem kulkraftenergiproduktion, bliver i atmosfæren og hvor meget der forsvinder igen i de naturlige dræn. Havet er et blandt flere naturlige CO2 dræn, som sammen med CO2 kilderne udgør jordens CO2 kredsløb. Dette er illustreret i figuren. Figuren er fra essensen.com.

Mere info kan du finde her: http://www.climateminds.dk/ressourcerum/klimaforstaaelse/kulstofkredsloe...
Det er komplekse spørgsmål, som der bliver arbejdet intenst på i disse år, bla. på baggrund af det indsamlede Galathea 3 datasæt, som vi i denne opgave skal se nærmere på.

vandhenter.jpg

Det er meningen, at vi i løbet af de næste kapitler skal undersøge hvorledes havet optager CO2 i særlige områder og kommer med et bud på hvad det er som foregår udfra nogle simplificeret betragtninger. Pointen er, at vise at når komplekse spørgsmål skal besvares, må man bryde spørgsmålet op i små underafdelinger og udfra dem se om man kan stykke en helhed sammen.

ballon.jpg

Jordens klimasystem er en sådan helhed, som består af en anselig mængde underafdelinger, hvor vi i denne opgave vælger at sætte fokus på at finde frontzoner i havet (og i atmosfæren) og bestemme hvorledes havet optager CO2 i netop disse områder og således forsøge at belyse en lille underafdeling af hvordan CO2 forsvinder fra atmosfæren ned i havet, som er en lille underafdeling jordens samlede CO2 kredsløb, som igen er en underafdeling af jordens meget komplekse klimasystem.