Den biologiske pumpe | VG3

Projecter »

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

karen.jpg

karen.jpg

Alger foretager fotosyntese og optager derved noget af den CO2, som måtte befinde sig i havoverfladen. Når algerne dør, synker de til bunds sammen med den CO2 de har optaget og netto effekten er transport af CO2 væk fra havoverfladen til havbunden.

Den biologiske pumpe er her illustreret ved at en alge fjerner CO2 fra overfladevandet ved at foretage fotosyntese. Når den dør og synker til bunds medtages den optagene CO2 til dybhavet hvor det ultimativt kan blive til olie.

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”. Koncentrationen af alger kan variere meget således at nogle områder er vældig passive mens andre er meget aktive. Som det er beskrevet er frontzonerne i havet aktive drænområder og en nødvendig forudsætning for dette er derfor at der er store mængder alger tilstede. Læs mere her http://virtuelgalathea3.dk/node/914