Om ferrybox | VG3

Projecter »

Om ferrybox

arb.jpg
Ferry Box: Måleinstrument ombord på Vædderen som gennem hele ekspeditionen opsamlede vand prøver og bestemte standard oceanografiske variable som havtemperatur (4m dybde), salinitet og chlorophyl. Se princippet om ferrybox her http://virtuelgalathea3.dk/node/995

Data blev lageret i Excel regneark sammen med skibets meteorologiske målinger af vind-retning og hastighed samt luftens temperatur.

instru.jpg

ΔpCO2 er forskellen mellem partialtrykket af CO2 i havet og i atmosfæren. Er trykket mindre i havet optages der CO2 fra atmosfæren og visa versa. Se hvordan det blev målt her http://virtuelgalathea3.dk/node/569

Mere info omkring CO2 målingerne kan du finde her: http://www.risoe.dk/Research/sustainable_energy/energy_systems/projects/...

Beskrivelse af de atmosfæriske forhold for breddegraderne 40°S til 60°S kan findes her (Beskrivelse af vejret over Sydhavet).
http://www.risoe.dk/Risoe_dk/Home/Research/sustainable_energy/energy_sys...

skib.jpg

Tilsvarende argumenter og forhold er gældende for den nordlige halvkugle.