Øvelse 3 | VG3

Projecter »

4131
Projekt
Øvelse 3

Vi skal nu se på ΔpCO2 målingerne og se på forskellen mellem partieltryk af CO2 i atmosfæren og i havet – For at plotte mod breddegrader gøres følgende:

Spørgsmål

o
  Gå til Sheet 3 hvor du finder målingerne.
  o Lav et Scatter plot som du gjorde I opgave 1.1 med smooth lines (”Insert” menu vælg ”scatter”, vælg ”Scatter plot with smooth lines”)
  o Stil cursur i tomt felt eksempelvis I2
  o Højre klik på plottet og vælg ”Select data”
  o ”Add”
  o Tast i feltet ”Serie name” ”Delta_PCO2”
  o Tast i feltet ”Series x values” =Sheet3!$H$2:$H$272
  o Tast I feltet “Series y values” =Sheet3!$B$2:$B$272
  o Højreklik på figur område vælg ”move chart”
  • ”New Sheet”(Så kan du se din graf i separat regneark)
  o Du kan nu indstille fokus på området ved at højreklikke på akserne på dit plot:
  Vælg mens du står på akserne og højreklikker her: ”Format axis”
  Vælg ”Fixed” og herefter følgende værdier:
  Yakse sættes til området mellem 38 og 60 n
  o Sæt gridlines på ved at gøre følgende:


  Layout menu
  o Gridlines
  o Primery horizontal gridlines
   Minor Gridlines
  o Primery vertical grid lines
   Minor gridlines


  o Brug nu plottet til at aflæse Breddegraden for den største negative værdi for ΔpCO2
  o Plot nu mod længde graderne(som i øvelse 1.1) og brug igen plottet til at aflæse længdegraden for den største negative værdi for ΔpCO2
  o Idet du sammenholder den fundne position med position for den største temperaturgradient som du fandt i øvelse (1.1) bedes du besvare følgende:
  o Optages der mest CO2 på den kolde eller den varme side af frontzonen?
  o Hvordan passer det med hvad man vil forvente af en temperaturpumpe?