VG3

Term title and info

Fysik/kemi

Inspiration og materialer til grundskolen 7.-10. kl. Fysik/kemi på UVM

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

slaver1.jpg

I jagten på sandheden om slaveriet på de Vestindiske øer, må man gå videnskabeligt til værks.

Det kommer fra det ydre rum...siver op gennem undergrunden. Det rammer os, uden vi ser det, lugter det eller mærker det.

Findes i: Fy/Ke 7.-10.kl.
Frank Landkildehus fisker på Azorerne for at sammenligne fiskesamfund i forskellige klimaer

Azorerne er en portugisisk øgruppe i Atlanterhavet.

Forskningsprojektet ”Tuberkulosebekæmpelse i det uafhængige Indien 1948-1978 ” var med som et landbaseret forskningsprojekt på Galathea 3 ekspediti

På Galathea 3 blev der undervejs lavet vejrudsigter, så man kunne vælge den bedste rute og forberede sig på rejsevejret.

Når Vædderen sejler på verdens syv have betyder vinden meget for, hvordan rejsen bliver.