Vind fra satellit | VG3

Projecter »

Vind fra satellit

Gå ind på http://manati.orbit.nesdis.noaa.gov/cgi-bin/qscat_day-1.pl

Her er et satellitkort der viser den globale vind i dag.
Du kan også gå op til 5 år tilbage (vælg årstal) og se på vinden på en hvilken som helst dag. Blot skal du vide at dagene tælles fra 1. januar, så fx er 1. februar dag nummer 32 osv…

Se om der er nogle storme:

  • I dag
  • I de sidste par uger
  • Sidst du havde fødselsdag
  • Find selv på – lav opgaver til din sidemand.