Det globale vindsystem | VG3

Projecter »

Det globale vindsystem

Solen står højt på himlen tæt på ækvator. På højere breddegrader, som i de tempererede og polære klima zoner, står solen væsentligt lavere. Det betyder, at de tempererede og polære klimazoner modtager mindre sollys og derved ikke varmes op i sammen omfang, som det er tilfældet i troperne.

Winds2.jpg

For vejret betyder det, at den kraftige opvarmning af jordoverfalden i troperne får luften til at udvide sig og stige til vejrs. Det betyder, at der er meget varmt at bo her, men også at der ofte forekommer meget kraftige regn og tordenbyger.

Klik her for at se projektet om vejrudsigter

Luften fra troperne synker ned igen i de subtropiske klimaområder. Her er der varmt og tørt, da luften på vej ned bliver varmere og derfor tørrer luften ud. Det betyder, at det sjældent regner og det bliver vældigt varmt.

grader.jpg

Luftens bevægelse skaber en cirkulation. Luften går fra troperne og opad, herefter nordpå mens den synker ned. Og endelig strømme den retur til tropperne. Det danner en lukket bane (en cirkulation) som har navnet Hadley celle.
Celler.jpg

Hadley-cellen:
Luften stiger op ved Ækvator. Herefter cirkulerer den, og synker ned omkring breddegraderne 25N-45N. Hadley-cellen er meget regelmæssig.

Ferrel-cellen:
Nord for Hadley-cellen i området mellem 45° N, ses også en cirkulation, som bærer navnet Ferrel-cellen. Denne celle er meget mere uregelmæssig end Hadley-cellen og her forekommer de vejrtyper, som vi kender i Danmark.

Polar-celle:
Omkring polerne er polar-cellen dominerende. Den når ikke ret højt op i atmosfæren. På tegningen ses det at luften synker ned ved Nordpolen, hvor afkølingen er størst.