Passatvindene - vinden i det tropiske klimaområde | VG3

Projecter »

Passatvindene - vinden i det tropiske klimaområde

I modsætning til det tempererede klimaområde, men sit omskiftelige vejr, forholder det sig anderledes i det tropiske klima på den nordlige halvkugle. Her er klimaet stabilt under Hadley–cellen, og er kendetegnet ved at vindene de meste af tiden blæser fra nordøstlige retninger, samt at solen ofte skinner.

apollo.jpg

Grunden til dette er at solen varmer luften op ved ækvator hvorefter luften stiger til vejs og der opstår et lavtryk – Luft vil derfor strømme nordfra mod lavtrykket mens den afbøjes mod højre (Coriolis kraften på den nordlige halvkugle) hvilket betyder af vinden blæser fra nordøst. Rejser vi på den sydlige halvkugle, opdager vi, at vinden i passatvindsområdet kommer fra sydøst. Grunden hertil er lige som på den nordlige halvkugle at luften strømmer, nu fra syd, mod lavtrykket ved ækvator, men da vi er på den sydlige halvkugle afbøjes vindene mod venstre (Coriolis kraften på den sydlige halvkugle) og vi oplever at passatvindene på den sydlige halvkugle blæser fra sydøst.

vind_stor.jpg

Her vises hvordan vinden blæser ved overfladen i de forskellige klimaområder. Læg mærke til at vinde under Hadley-cellen (røde pile) blæser fra nordøst på den nordlige halvkugle, mens de blæser fra sydøst på den sydlige. Disse områder kaldes samlet for passatsvindsområderne. Under Ferrel-cellerne (grønne pile) har vi vestenvindsbæltet, her blæser det mest fra vest både på den nordlige og den sydlige halvkugle.