Øvelser med brug af analyser af boreprøven | VG3

Projecter »

Øvelser med brug af analyser af boreprøven

Klik for at downloade Excel dokument med analyse data for borekernen.
Narsaq_kerne_data.xls http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Narsaqkernedata.xls

 • Lav en aldersmodel for sedimentkernen taget i Narsaq Sund ud fra de otte kulstof-14 dateringer (sediment alder/dybde relation).I Narsaq_kerne_data.xls arbejdes først på arket “Dateringer”:

 • Lav en graf med alder ”Gennemsnitsalder (år før nu)” på y-aksen og dybde ”Dybde i kerne (cm fra top)” på x-aksen.
 • Beskriv sammenhængen mellem dybde og alder. Hvilken form for sammenhæng kan du se?
 • Brug Excel til at beregne den liniære funktion, der bestemmer alder som en funktion af dybde.For at lave lineær regression højreklikkes nu på et af datapunkterne, og der vælges "tilføj tendenslinie". I Excel XP/2003 skal man under fanen "type" vælge "lineær" og i feltet "avanceret" sætte kryds ved "Vis ligning i diagram" og vis I Excel 2007 findes disse felter under "indstillinger for tendenslinie". Den liniære funktion er af typen y=a*x + b.
Brug denne funktion til at erstatte dybde med alder i de ark, der indeholder data for kornstørrelse o.s.v. og magnetisk susceptibilitet.

Der indsættes en ny kolonne til højre for ”Dybde i kerne (cm fra top)”. I øverste celle indsættes funktionen med de beregnede værdier for a og b. Brug Excel muligheder for at kopiere formlen til hele rækken.

 • Fremstil grafer med beregnet alder på y-aksen og kornstørrelse på x-aksen.
 • Beskriv hvorledes kornstørrelsen varierer med alder.
 • Hvornår sker der et skifte?
 • Beskriv det skifte, der foregår?
 • På hvilke måde kan dette skifte afspejle aflejringsmiljøet?


 • Fremstil graf med beregnet alder på y-aksen og magnetisk susceptibilitet på x-aksen.
 • Beskriv hvorledes den magnetisk susceptibilitet varierer med alder.
 • Hvornår sker der et skifte?
 • Beskriv det skifte, der foregår?
 • På hvilke måde kan dette skifte afspejle aflejringsmiljøet?


 • Beskriv overordnede trends i den tids- og miljømæssige udvikling af sedimentkerne data fra ca. 8000 år før nu til i dag.


 • Relater de observerede miljøændringer i Narsaq Sund gennem tid til klimaudvikling og styrende faktorer i fjordsystemet.