Grønlands klima og havstrømme | VG3

Projecter »

Grønlands klima og havstrømme

Klimaet i Grønland varierer enormt, men er som helhed arktisk - der kan ikke vokse skov i området.

Figur3.jpg

Klimaet i Grønland varierer enormt, men er som helhed arktisk - der kan ikke vokse skov i området (med undtagelse af det sydligste område). Klimaet langs dets kyster er præget af kolde polare havstrømme, der tilføres smeltevand fra indlandsisen (Fig. Havstrømme).

Figur3.jpg

Den kolde Østgrønlandstrøm der fodres med drivis fra det nordlige Polarhav, tager turen langs hele Grønlands østkyst og runder dets sydlige spids, Kap Farvel, hvorefter den fortsætter nordpå langs vestkysten som en del af Vestgrønlandstrømmen. Varmere atlantisk vand strømmer som en sidegren til Golfstrømmen syd om Island (Irmingerstrømmen) og løber langs Grønlands sydvestkyst på ydersiden og under Østgrønlandsstrømmen/Vestgrønlandsstrømmen (på dybder mere end ca. 200 m).

Figur2.jpg

Dette betyder at strøm, saltholdighed og temperatur ved Vestgrønland i høj grad afhænger af havcirkulationen i Nordatlanten og dennes variabilitet. Disse forhold har afgørende betydning for fiskeriet på de store fiskebanker langs Vestgrønland. Bl.a. kollapsede torskebestanden i starten af 1970erne som følge af en generel afkøling af vandet langs Vestgrønland. I stedet er fiskeriet nu koncentreret om rejefangst..