Nordatlantisk Oscillation (NAO) | VG3

Projecter »

Nordatlantisk Oscillation (NAO)

Om Nordatlantisk Ocscillation.

Figur1.jpg

Meteorologiske observationer gennem de sidste få århundreder, viser at temperaturforholdene i Sydvestgrønland og Nordvesteuropa ofte er modsat rettede. Når det er hundekoldt på Grønland om vinteren er det ofte relativt mildt og vådt i Danmark, og omvendt. Dette forhold forklares af de overordnede fordelinger af atmosfæriske trykforskelle i Nordatlanten. Placeringerne af disse vejrmønstre er præget af en uregelmæssig periodicitet over få år til årtier. Dette mønster kaldes den Nordatlantiske Oscillation.

Figur4_1.jpg

Figur4_2.jpg

Den Nordatlantiske Oscillation betyder bl.a., at når der er en kraftig trykforskel mellem Island og Azorerne, vil der være en kraftig vestenvind over Danmark, der også vil øge styrken af Golfstrømmen, og derved vil klimaet være mildere og vådere i Danmark. Derimod vil klimaet i Sydvestgrønland blive koldere, da nordenvind dominerer, den Østgrønlandske Strøm øger sin indflydelse, og Irmingerstrømmen vil blive svækket.