Grønlands klima siden sidste istid | VG3

Projecter »

Grønlands klima siden sidste istid

Klimaet fra sidste istid til idag.

Figur24.jpg

På grund af en kraftigere solindstråling i begyndelsen af den nuværende mellemistid, Holocæn, var klimaet på den tid generelt varmere end i dag. I Sydvestgrønland og det Østlige Canada er den varmeste periode, det såkaldte Holocæne Klimatisk Optimum, bestemt til ca. 8.000-5.000 år før nu.

Figur17.jpg

Derefter skete op mod i dag, en gradvis afkøling af den nordlige halvkugle, med en kortvarigere vekslen mellem køligere og varmere perioder. Nogle af disse kulde- og varmeperioder er påvist med modsat fase mellem Vestgrønland og Nordvesteuropa (forklaret ved NAO mønster). Gennem de sidste godt 1000 år er der sket betydelige klimatiske ændringer.

I perioden fra omkring 900-1350 e. Kr. oplevede den Nordlige Halvkugle et generelt varmt klima, med en middeltemperatur på 1-2°C højere end i dag. Under denne periode koloniserede Nordboerne bl.a. Grønland. Omkring 1350 e.Kr. skete der dog en kraftig afkøling, der betød en alvorlig forværring af livsbetingelserne for folk både i Europa og i Grønland. Dette medførte formodentligt, at i 1350 e. Kr. måtte den ene af de store Nordbo-samfund på Grønland opgives, og klimaforværringen vedblev indtil de sidste Nordboer forsvandt fra Grønland omkring 1500 e. Kr..