Øvelse 4 | VG3

Projecter »

4131
Projekt
Øvelse 4

Denne opgave handler om sammenhængen mellem temperatur og ΔpCO2 og vi skal have frembragt plots således at sammenhængen kan analyseres. Dette gøres ved at plotte havtemperaturen i samme plot som ΔpCO2 - først mod længde så breddegrad og diskuter den proces, som vi kalder temperaturpumpen og dens betydning for CO2 optaget i dette område – For at kunne dette, skal vi både anvende en primær x og y-akse, samt en sekundær x og y akse.

o

Spørgsmål

Det er lidt tricky men her følger en måde det kan gøres på, formentlig findes andre men dette vil virke – Først plottes mod breddegraderne
o Gå til det Sheet hvor du har plottet dine ΔpCO2 værdierne
o Højre klik på plottet
o Vælg ”Select data” ”add”
o Ved Series name skriv ”Temperatur”
o Ved Series X values “=Sheet3!$D$2:$D$272”
o Ved Series Y values “ =Sheet3!$B$2:$B$272”
o Nu har du plottet temperatur oveni det gamle plot
o Tryk nu med musen på den linie du lige har frembragt
o Vælg ”format data serie”
o ”plot on secondary axis”
o Gå herefter til layout menu
o Vælg ”Axis”
o ”Secondary horizontal axis” ”Show default axis”
o “Secondary vertical axis” “Show default axis”
o Juster y akserne til at være mellem 38 og 63 (Klik på akse vælg format axis fixed value)
o Vælg eventuelt at få dine akser til at stå til højre hhv venstre ved at klikke på den akse du ønkser flyttet, vælg herefter format axis – Axis labels sættet til ”low” for venstre ”high” for højre
o Skift nu til at plotte mod længde graderne
• Hint hvis de to kurver følger hinanden således at -ΔpCO2 værdierne bliver små når temperaturen stiger er det en indikation af her er det temperaturen som styrer CO2 optaget i havet. Er dette ikke tilfældet er det tegn på at der her er tale om, at den biologiske pumpe fjerner CO2 eller at der tilføres CO2 gennem opblanding fra dybhavet.
• 1.4.2: Udfra dine plots af havtemperatur og ΔpCO2 lokaliser områder hvor du ikke umiddelbart kan se en sammenhæng mellem temperatur og ΔpCO2
o Klik på den akse du vil zoome ind på og vælg
Format axis”.
zoom ind på de lokaliseret områder og diskuter mulige årsager til det du finder ud fra de beskreven mekanismer bag CO2 optaget.