Øvelse 1 | VG3

Projecter »

4131
Projekt
Øvelse 1

En bestemmelse af størrelsen samt positionen af den maksimale havtemperaturgradient mellem Kap Farvel og Azorerne

Øvelsen

 • o Først laves et plot hvor havtemperaturgradienten plottes mod breddegraden – Derfor skal følgende nu udføres i EXCEL:
  o Lav et Scatter plot with smooth lines (Insert menu vælg scatter, vælg smooth lines)
  o Stil cursur i tomt felt J2
  o Højre klik på plottet og vælg ”Select data”
  o Add
  o Tast i feltet ”Serie name” ”Hav temperaturgradient”
  o Tast i feltet ”Series x values” Sheet2!$F$7293:$F$8955
  o Tast I feltet “Series y values” Sheet2!$A$7293:$A$8955
  o Højreklik på figur område vælg ”move chart”
  • ”New Sheet”(Så kan du se din graf i separat regneark)
  o Du kan nu indstille fokus på området ved at højreklikke på akserne på dit plot:
  Vælg mens du står på akserne og højreklikker her: ”Format axis”
  Vælg ”Fixed” og herefter følgende værdier:
  Yakse sættes til området mellem 38 og 60 n
  X akse sættes til mellem værdierne -0.00004 og 0.00008
  o Sæt gridlines på ved at gøre følgende:


  Layout menu
  o Gridlines
  o Primery horizontal gridlines
   Minor Gridlines
  o Primery vertical grid lines
   Minor gridlines


  o Fjern punkt markørerne ved at gøre følgende:
  o Klik på din graf
  o Højreklik herefter og vælg ”change series chart type” find den graftype som passer dig bedst

  o Brug nu dit plot til at bestemme den breddegrad for gradienten er størst
  Aflæs breddegrad samt størrelsen af den største gradient
  o Gentag øvelsen hvor du i stedet plotter mod længdegraden – Dette gør
  du ved at højreklikke på dit plot ude til højre på det bare stykke.
  Vælg herefter ”select data” ”Edit”
  Ved ”Series Y values” ændres kolonne A til Kolonne B (her befinder Længdegraderne sig )
  o Herefter skal du igen ændre formatet på Y akserne. Det gør du sådan
  o Klik på Yakse, vælg format akser ændre værdier til at løbe fra -45 til -28
  o Brug nu plottet til at aflæse Længdegraden til den største temperaturgradient