Regnskovens abiotiske faktorer | VG3

Projecter »

Regnskovens abiotiske faktorer

Regnskovens abiotiske faktorer karakteriseres af de klimatiske forhold og mængden af næringssalte for planterne.

Foto: Michael Køie Poulsen

2 Det daglige regnvejr introbillede.JPG

Klima
Regnskovens abiotiske faktorer er afhængig af skovenes geografiske placering omkring ækvator.
Der er ingen årstider og dag og nat er næsten lige lange året rundt.
Der er næsten ingen temperaturvariation hverken i løbet af døgnet eller året. Gennemsnitstemperaturen ligger mellem 24 og 28 Co dog mindst 18 Co og døgnets temperaturvariation er større end årsvariationen. Tropiske regnskove i bjerge er dog køligere på grund af højden.
De klimatiske forhold er også karakteriseret ved daglig regn. Nedbøren er 2000mm -5000mm pr år og op til 11000mm/år er målt visse steder.
De klimatiske forhold kunne konstateres på ekspeditionsdeltagernes vasketøj. Efter at det havde hængt til tørre i 3 dage var resultatet store mugpletter på tøjet.

Der er stor forskel på klimaforholdene over og under trækronerne. Under trækronerne er der altid mørkt, fugtigt og vindstille. Over trækronerne er der lyst, og vindpåvirket, så der bliver hurtigt tørt når solen skinner og det ikke regner.

Næringssalte
Regnskoven som økosystem er et gammelt økosystem. En ung regnskov er 20-30.000 år gammel mens en gammel regnskov er mange millioner år. De fleste næringssalte er enten vasket ud af jorden for længe siden eller er bundet i de levende organismer og cirkulerer derfor mellem planter, dyr og nedbrydere takket være den hurtige omsætning af stofferne i det varme og fugtige klima.

Forholdene er så gunstige at de tropiske regnskove indeholder mere end halvdelen af alle jordens landlevende organismer...