De andre dyr i regnskoven. | VG3

Projecter »

De andre dyr i regnskoven.

Der er ikke store rovdyr i regnskoven fordi Salomonøerne ligger så isoleret i havet at ingen store rovdyr har nået dem.

Foto: Finn Danielsen
Flagermus, der kun kendes fra Makira, Makira Horseshoebat Hipposideros demissus.

25 Flagermus, der kun kendes fra Makira.jpg

Flagermus
På øerne er der konstateret 7 frugtædende og 9 insektædende flagermusearter.
På ekspeditionen blev alle 7 frugtædende og 2 insektædende arter fundet alene i det område forskerne undersøgte. To af disse arter findes kun på Makira. Det er altså endemiske arter. Se foto.
Særligt skal nævnes et af verdens mindste pattedyr flagermusen Lesser Sheathtail Bat, Emballonunora nigrescens , der vejer 2-3 g.

26 Verdens mindste pattedyr.jpg


De indslæbte arter:

Insekter
Myrearten ”Little fire ant” Wasmannia auropunctata findes nu på alle Salomonøerne især langs veje. Myrerne stammer fra tropisk Amerika. Som navnet lyder, er det en myre, der bider og sprøjter gift ind. De gør stor skade på de fleste pattedyr og fugle . Hunde bliver blinde. De fleste hunde ekspeditionen så, havde skadede øjne. Man mener myrerne også kan være en af årsagerne til at duer, der går i skovbunden, er uddøde.

Fingerpungdyr
Nordlig grå kuskus, finger pungdyr, er tidligt blevet indført af mennesker fra New Guinea. Den har spredt sig til alle øerne og der findes nu flere varianter (underarter) af arten. Tilstedeværelsen af underarter viser at dyret må have levet og udviklet sig på øerne over lang tid.
Arten er nataktiv og sover om dagen i hule træer. Den jages af beboerne på øen og efter duerne er den det hyppigst nedlagte dyr med slangebøsse. Den gør ingen skade på den lokale biodiversitet.

Hunde og katte
Både hunde og katte findes tamme og vildt levende. Lokale beboere mener der en en vild kattepopulation i skoven, der hovedsageligt lever af fugle og den grå kuskus. Herreløse hunde menes også at leve vildt.

Vildsvin
De vilde grise er en krydsning mellem hængebugsvinet og vildsvinet.
Det er indført for ca. 3500 år siden. Grisene lever vildt i skovene i et slags frilandsgriseliv. Beboerne dræber en so med smågrise, spiser soen og tager smågrisene med hjem til landsbyen, gør dem tamme og slipper dem ud i skoven, hvor de kan finde føde, vokse og formere sig.

27 Dreng med vildsvineunge.jpg

Kæmpetudsen
Den berygtede giftige kæmpetudse, der er indført fra det centrale Amerika til Australien, hvor den har bredt sig umådeholdent, er også kommet til Salomonøerne og dele af Indonesien.
Den blev observet af ekspeditionsdeltagerne i store mængder rundt om byen Kirakira. Dens giftighed har mange dødsfald på samvittigheden. Selv slanger, der har spist den, er blevet forgiftet af den.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cane_Toad