Jan Bolding Kristensen | VG3

Jan Bolding Kristensen

Jan Bolding Kristensen arbejder med de ornitologiske samlinger.

Jan Bolding Kristensen arbejder med de ornitologiske samlinger på Zoologisk Museum. http://www.monitoringmatters.org/galathea/jan.htm

Projects

En beskrivelse af regnskovens planter og dyr. Skovens fremtid er truet af skovhugst.