Projektgruppe og finansiering | VG3

Projecter »

Projektgruppe og finansiering

Læs om deltager og bevillinger.

Arbejdet med bakterierne isoleret på Galathea3-ekspeditionen har involveret en masse mennsker. På DTU Food har Lone Gram været leder af hele projektet – både ombord på Vædderen og bagefter.

Nikolaj Vynne og Matthias Wietz har været PhD-studerende og Marina Delpin postdoc på DTU Food.

På DTU SystemBiologi har Maria Månsson været PhD studerende og arbejdet sammen med Kristian Fog Nielsen og Thomas O. Larsen.

Ved KU-Life har Hanne Ingmer og PhD studerende Anita Nielsen arbejdet med QSI-stoffer mod Staphylococcus aureus. Hanne Frøkiær og PhD studerende Kristina Maatofte-Udsen har arbejdet med immunmodulerende stoffer.

Ved KU-Sund har Michael Givskov arbejdet sammen Mette Skindersøe, Tim Holm Jacobsen og Helle Johansen for at finde QSI-stoffer mod Pseudomonas aeruginosa.

Vi har undervejs i projektet, forsøgt at formidle bredere end blot til andre forskere – og samarbejde derfor med nature&science samt Kompas Film. Resulatet heraf er en række små videoer på videnskab.dk samt flere optagelser af foredrag og baggrundsfilm til Danskernes Akademi (På fisketur efter bakterier).

Arbejdet har kun kunnet lade sig gøre, fordi forskningsfonde og forskningsråd har bevillinget penge hertil. Vi fik støtte fra Carlsbergfonden og fra Levnedsmiddelcentret til selve togtet, og vi fik flot finansiering til 5 års arbejde efter ekspeditionen fra Lundbeckfonden og Det Strategiske Forskningsråds Komite for Sundhed, Fødevarer og Velfærd.