Bioaktive stoffer | VG3

Projecter »

Bioaktive stoffer

Vi har fundet mange antibiotiske stoffer.

gram11.jpg

Vi har fundet mange antibiotiske stoffer: violacein, indolmycin, pentabromopseudilin, holomycin mfl. Vi har kun fundet eet stof, som ikke tidligere har været beskrevet, men vi har i flere tilfælde fundet stoffer, som aldrig før er beskrevet fra det marine miljø.

gram10.jpg

Vi har også fundet en række stoffer, som ikke slår bakterier ihjel, men som specifikt påvirker deres gen-udtryk og deres evne til at blive sygdomsfremkaldende. Det drejer sig bla om noge cirkulære peptider (solonamider), der hæmmer virulens hos. S.aureus. Vi har fundet at Roseobacter-bakterier danne et vandopløseligt stof, der interferer med udtrykket af virulens-gener hos P. aeruginosa. Vi har i 4 år – uden held – forsøgt at oprense dette stof. Meget, rigtig meget, er lykkedes – men der er altså også ting, hvor vi ikke kom i mål.
gram11.jpg

Billederne viser:
Vi har isoleret mange antibiotiske stoffer fra havbakterierne. Her ses strukturen af indolmycin, der dannes af Pseudoalteromonas luteoviolaceae. Det er et kendt antibiotikum – men er tidligere kun isoleret fra en gram-positive jordbakterie.

Vi har også isoleret nogle helt nye stoffer, som ikke slår bakterier ihjel, men som kan forhindre Staphylococcus aureus i at forårsage sygdom. Disse solonamider produceres af en Photobacterium halotolerans.