Præsentation af boreprøven. | VG3

Projecter »

Præsentation af boreprøven.

Figur14.jpg

Fig. 20. Narsaq Sund sedimentkerne (557 cm lang). © Niels Nørgaard-Pedersen GEUS.

Narsaq Sund kernen taget med gravity corer er 557 cm lang og består af finkornet olivengråt mudder med et spredt indhold af grovere sand og småsten. En svag horisontal lagdeling ses i nogle afsnit, men er eller udvisket p.g.a. bioturbation (d.v.s. dyreaktivitet på havbunden). Sigteprøver (>0.063 mm) viser at sedimentkernen gennemgående har et relativt højt indhold af kalkskallede foraminiferer (encellede amøber), der kan bruges til datering med kulstof-14 metoden..