Opgave 2 | VG3

Projecter »

Opgave 2

Der blev i prøverne fundet 32 forskellige arter af planktoniske foraminiferer, der er encellede organismer som er meget gode til at bestemme ændirnger i klima og havstrømme gennem tiden, se http://virtuelgalathea3.dk/artikel/foraminiferer. Blandt de mest interessante tæller arterne Globigerinoides ruber og Globoturborotalita rubescens. Begge er tropiske til subtropiske arter, men Globoturborotalita rubescens kan tåle lidt koldere forhold end Globigerinoides ruber.

Hent regnearket Tabel 3.xls http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Tabel3.xls

I Table 2 er angivet procentfordeling af disse to arter i forhold til hele selskabet af planktoniske foraminiferer.

Tabel2.jpg
Tabel3.JPG

Spørgsmål

  • A) Beskriv det mønster som fordelingen af de to arter viser. Giv en kort beskrivelse af klimaudviklingen således som fordelingen af de to foraminiferer viser.
  • B) Åbn regnearket Tabel 3. Dan dig et overblik over temperaturudviklingen. Husk at d18O XXXX indikerer temperaturudviklingen. Hvornår begynder temperaturen at stige?
  • C) Hvordan ligner og adskiller dette mønster sig fra de klimadata, der ses fra den grønlandske iskerne NGRIP (data fra regnearket Tabel 3)?
  • D) Kan man ud fra foraminifererne fra Caribien forklare temperatur-ændringerne set i den Grønlandske iskerne?