Opgave 1 | VG3

Projecter »

Opgave 1

Under Galathea 3 Ekspeditionen blev der indsamlet en 510 cm lang gravity kerne (se Figur 5). Efter den blev bragt hjem til laboratoriet på Geologisk Institut, Aarhus Universitet, blev den skåret op i to halvdele, så sedimentet kunne beskrives og der kunne udtages prøver (se Figur 6). Sediment-prøverne blev vasket gennem en sigte med maskevidde på 0,1 mm, for at fjerne de finkornede partikler og opsamle foraminifererne. Da prøverne var tørre, blev de undersøgt under mikroskop, og foraminifererne bestemmet til art.

Fig5.jpg
Fig6.jpg

I nogle intervaller blev der udplukket ca. 10 milligram foraminifer-skaller (2-8000 stk), som blev brugt til kulstof-14 datering, se http://virtuelgalathea3.dk/artikel/aldersbestemmelse-med-kulstof-14-metoden

Hent regnearket Tabel 1+2.xls http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Tabel1og2.xls

Følgende aldre blev målt, angivet i rå kulstof-14 aldre:

Spørgsmål

  • A) Udregn de kalibrerede aldre ud fra et af de angivne on-line sites. Her skal indregnes at havets alder på stedet i dag er ca. 450 år, dvs. organismerne har allerede en tilsyneladende alder på 450 år, når de dør.http://c14.arch.ox.ac.uk/embed.php?File=oxcal.html (avanceret)
    eller
    http://radiocarbon.ldeo.columbia.edu/research/radcarbcal.htm (meget brugervenligt, men viser ikke usikkerhederne på kalibreringerne så godt).
  • B: Indsæt de kalibrerede aldre i tabellen i regnearket.
  • C: Giv en kort forklaring på forskellen mellem de beregnede og de kalibrerede aldre.
    Kan du knytte nogen klimatiske perioder og hændelser til de aldre, som er blevet målt?

.