Modellering af CO2 i atmosfæren på den nordlige halvkugle | VG3

Projecter »

Modellering af CO2 i atmosfæren på den nordlige halvkugle

Modellering af CO2 på nordlige halvkugle vises som animation.

model_cropped2.jpg

En øget koncentration af CO2 i atmosfæren øger absorptionen af infrarød (IR) stråling, og øget absorption af IR øger temperaturen. En model til beregning af CO2-koncentrationer i atmosfæren er udviklet af Camilla Geels, DMU. Modellen er en atmosfærisk transportmodel, der anvender meteorologiske data (fra en 3D vejrmodel) til at beregne transporten og opblandingen af CO2 i atmosfæren med vinden. Modellen dækker den nordlige halvkugle og har centrum ved nordpolen.

Se animation af CO2-variationen gennem en uge om sommeren

Se animation af CO2-variationen gennem en uge om vinteren

Her er to små film som viser model simuleringer af den atmosfæriske koncentration af CO2 som følge af udvekslingen af CO2 mellem atmosfæren og havet. I disse simuleringer er udvekslingen (fluxen) mellem atmosfæren og havet altså det eneste kilde/dræn til CO2 som er medtaget (Takahashis fluxdata fra figuren er anvendt).

co2-fig2.jpg

Modellen kan dermed anvendes til at studere, hvilen betydning havet har for variationen af CO2 koncentrationen i atmosfæren.

De to film viser CO2-koncentrationen kl 06 og kl 18 (UTM) i en uges tid under hhv. sommer- og vinterforhold. Farveskalaen er den samme i de to film og lave koncentrationer er angivet med blålige farver, mens de højere koncentrationer er angivet med røde farver.

Nord for ca. 50N er havet generelt et dræn for CO2. I den nordlige del af Nordatlanten ses der lave CO2-koncentrationer i disse simuleringer på grund af havets CO2-optag. Specielt om sommeren er koncentrationerne i dette område lave. Da det kun er udvekslingen med havet, som er med her, vil der generelt set være højere koncentrationer over landområderne i disse simuleringer. Hvis udvekslingen over landområder havde været med i simuleringen vil koncentrationerne være højest om vinteren og lavest om sommeren, da planter har deres største optag om sommeren.

I simuleringen ses der episoder (f.eks. her i sommerperioden) hvor de atmosfæriske forhold (bl.a. placeringen af høj og lavtryk) medfører transport af luft fra Nordatlanten ind over Skandinavien. Dermed ses en tunge af lave CO2-koncentrationer over disse landområder. Tilsvarende episoder ses om vinteren f.eks. over Frankrig.