Indledning | VG3

Projecter »

Indledning

For 480 millioner år siden var Jorden domineret af et stort kontinent kaldet Gondwana. Det strakte sig fra sydpolen til ækvator og bestod af det vi i dag kender som Afrika, Antarktis, Australien, Indien, Mellemøsten, samt Sydamerika.

Indledning

Fig1.jpg

For 480 millioner år siden var Jorden domineret af et stort kontinent kaldet Gondwana. Det strakte sig fra sydpolen til ækvator og bestod af det vi i dag kender som Afrika, Antarktis, Australien, Indien, Mellemøsten, samt Sydamerika. Kontinentet var så stort at der er megen usikkerhed om hvor præcist dets grænser lå, samt hvilket miljø der herskede på det tidspunkt.

En gammel rapport

Fig2.jpg

Derfor tog et forskerhold fra Københavns Universitet til det nordlige Chile. Her, langt oppe i Andesbjergene, fandtes nemlig palæontologiske spor, der kunne kaste lys over Gondwana’s udvikling i den geologiske tidsperiode Ordovicium. Grunden til at de lige rejste til dette område, var fundet af en gammel rapport. På grund af vejarbejde havde man fundet fossilet Rhabdinopora flabelliformis. Dette fossil kendes kun fra det tidligste Ordovicium og da man slet ikke troede lag fra den ordoviciske periode fandtes i Chile, var det af stor interesse for forskerne at undersøge om det virkeligt kunne være rigtigt. I så fald ville forskerne få et ’vindue’ ind til områdets udvikling og miljø, som man ellers ikke troede var bevaret.