Charles Darwin | VG3

Projecter »

Charles Darwin

Darwin.jpg

YOUNG_DARWIN.jpg

Charles Darwin (1809 – 1882) var en engelsk naturhistoriker. Hans arbejde inden for geologi og palæontologi førte ham til en af naturvidenskabernes største opdagelser: at alle arter har udviklet sig over tid fra en fælles forfader gennem en proces han kaldte ’naturlig selektion’. Denne blev beskrevet i hans bog ’Arternes oprindelse’ (1859), som måske er det vigtigste værk, der nogensinde er udgivet inden for naturvidenskab. Darwin’s teori er i dag kendt som evolutionslæren og er en af de mest grundlæggende forudsætninger inden for naturvidenskaben.
Steno og Darwin er blot to af en lang række store naturforskere. Grunden til at de skal omtales her er deres store betydning inden for palæontologien og dermed også for dette Galathea3 projekt.

Læs mere på: Wikipedia.