Spørgsmål til baggrundsoplysningerne | VG3

Projecter »

4099
Projekt
Spørgsmål til baggrundsoplysningerne

Superpositionsprincippet

 • Stenos superpositionsprincip var epokegørende, da det blev publiceret. Kan du forklare hvorfor?
 • Find yderligere oplysninger om Steno i f.eks. Wikipedia
Se svaret

EEU

 • Kan du finde tidspunkterne for hvornår, der skete store katastrofer?
 • SVAR: De fem største masseuddøenshændelser er angivet i med stiplede røde linjer i figur 3. De er som følger: Sen Ordovicium, Sen Devon, Perm – Trias grænsen, Trias – Jura grænsen, samt Kridt – Tertiær grænsen. Af figur 3 fremgår det tydeligt hvordan hver af hændelserne har haft en fundamental betydning for livets videre udvikling.

 • Dinosauernes uddøen er et resultat af en sådan katastrofe. Hvornår skete den?
  SVAR: De sidste dinosaurer uddøde for ca. 65 mio. år siden ved Kridt-Tertiær grænsen.
Se svaret

Chile og palæogeografien

 • Hvor var Chile placeret i Ordovicium?
 • SVAR: Ved den sydvestligste del af Gondwana (set i forhold til figur 1).

 • Hvordan kan forskerne fastslå denne placering?
 • SVAR: Den kan fastlægges ved hjælp af palæomagnetiske studier der anvender vulkanske jernholdige mineralers evne til at orientere sig efter den til enhver tid gældende magnetiske nordpol. Hertil kommer biogeografiske studier af fossile faunaer, som kan vise hvor tæt forskellige områder har været på hinanden i et givent tidsinterval.

Se svaret

Aflejringsmiljøer

 • Hvordan kan forskerne vide at det undersøgte område er aflejret på dybt vand?
 • SVAR: Bjergerternes kornstørrelse er meget finkornede. Dette indikerer at de er aflejret langt fra kysten, hvor mere grovkornet materiale (sand og grus) normalt aflejres. Ligeledes indikerer miljøet hvori blandt andet graptolitterne blev bevaret at det er aflejret på dybt vand.

 • Hvorfor har fossiler der er aflejret i iltfattige miljøer større chance for at blive bevaret?
 • SVAR: Fordi forrådnelsesprocesser i iltfrie miljøer foregår meget langsomt.

Se svaret

Ledefossiler

 • Hvilke egenskaber gør et fossil til et godt ledefossil?
 • SVAR: Et godt ledefossil skal have haft en meget kort tidsudbredelse, således at hvis man finder netop dette fossil ved man præcis hvor gamle lagene det findes i er. Dernæst skal det forekomme talrigt så det er nemt at anvende som ledefossil.

 • Prøv at find oplysninger om almindelige ledefossiler, som kan findes i Danmark
Se svaret

Den genfundne rapport

 • Hvorfor er det interessant at afprøve rapportens oplysninger om fund af Rhabdinopora flabelliformis?
 • SVAR: Fordi forekomsten af netop dette fossil indikerer at lag fra det tidligste Ordovicium findes i Chiapa området. Hidtil har forskerne ikke troet at lag fra denne tid var bevaret på denne side af Andesbjergene. Samtidigt betyder det et sjældent blik ind i hvad der foregik på det dybe hav omkring Gondwana.

Se svaret