Øvelser med de indsamlede fossiler. | VG3

Projecter »

4099
Projekt
Øvelser med de indsamlede fossiler.
 • Analyse af området omkring fundstedet ved Chiapa, Chile
 • Beskrivelse og analyse af fossilfundene

Analyse af området omkring fundstedet ved Chiapa, Chile

Data:
• Oversigtskort over området
• Landsat 7 multispektral scene
• Fotos fra området

Klik på kortet over Sydamerika for at zoome ind på det undersøgte område.

Fig7.jpg

Åbn Landsat billedet, der viser området i falske farver. Dvs at farverne ikke svarer til de naturlige farver. Teknisk set er der anvendt en kombination af farvekanalerne rød for nærinfrarødt lys, grøn for rødt lys og blå for den grønne lys. En sådan kombination fremhæver vegetationen med røde farver.
Ruten op til Chiapa er indtegnet med rødt.
 • Beskriv landskabet således som det ses på satellitbilledet.
 • Kan du udpege landskaber såsom:
  • Den flade ørken med vandløbserosion
  • Andesbjergenes tinder og dale
  • En vulkan
  • Vegetation (ses som kraftigt røde områder)
 • Hvor findes vegetationen i dette tørre landskab?


 • Kan du udpege hvor de forskellige fotos er optaget?
 • Giv en beskrivelse af vegetationen i området.
 • Kan du forklare den sparsomme vegetation?

Her er nogle foto’s, der viser landskabet i området.

Fig8.jpg
Fig9.jpg
Fig10.jpg
Fig11.jpg
Andes-Fig12.jpg
 • Betydningen af kortets farver er vist i signaturforklaringen
 • Kan du forklare hvad kortet viser om ”vores” lag. (Palaeozoic = Palæozoisk og Sedimentary = Sedimentære bjergarter)
Se svaret
Beskrivelse og analyse af fossilfundene
Det materiale vi skal arbejde med her består af:

 • Fotos af fundene fra ekspeditionen
 • Tegninger af fundene
 • Referencekatalog over ledefossiler fra Ordovicium

Fig13.jpg


Fossilfundene kan være svære at bestemme på basis af et foto. Derfor har palæontologen lavet en rentegning af fossilerne.
Klik her for at se pdf udgave.

Fig14.jpg
       
Fig15.JPG
 • Analyser og bestem de fundne fossiler. Sammenlign med graptolitterne i referencekataloget.
Se svaret • Bestem på baggrund af dine slægtsbestemmelser, hvor gamle lagene er fra lokaliteten i Chile så? Brug sidste side i referencekataloget, der viser stratigrafisk udbredelsesskeme.
Se svaret • Kan du give et forslag til hvorledes de palæoøkologiske forhold har været?
Se svaret • Kan du foreslå hvilket aflejringsmiljø, der har været gældende?
Se svaret • Fandt ekspeditionen hvad den søgte?
Se svaret • Hvilken betydning har ekspeditionens resultat for rekonstruktionen af palæogeografien og den pladetektoniske udvikling?
Se svaret • Findes der nutidige eksempler på forholdene i Ordovicium således som de var i Nordchile i Ordovicium?
Se svaret
.