Foraminifere – skalbærende dyr | VG3

Projecter »

Foraminifere – skalbærende dyr

Foraminiferer er encellede organismer, der dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund.

Foraminiferer dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund. Foraminiferer er encellede organismer,som hører til den gruppe, man kalder protozoer. Selvom foraminifererne kun har én celle, er de i stand til at bygge smukke skal-strukturer rundt om deres celle.

p1.jpg
p2.jpg
pensel.jpg
p3.jpg

På billederne (fotos taget at Signe Høgslund) ses tre forskellige foraminifer arter og en pensel hvor der sidder individer af arten Nonionella stella. Man bruger ofte en pensel når foraminifererne skal sorteres.

Nogle foraminiferer graver sig ned i havbunden, imens andre foretrækker at kravle op på småsten. De kan sende pseudopodier ud fra cellekroppen – det er lange fleksible udposninger. Dem bruger de til at bygge deres skal med, ligesom de bruger dem, når de indsamler føde. Nogle arter fanger smådyr med deres pseudopodier, som spredes ud som et net, og pseudopodierne bruges også, når foraminifererne skal bevæge sig.