Eukaryoter der ånder med nitrat | VG3

Projecter »

Eukaryoter der ånder med nitrat

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er.

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er. Tidligere troede man, at det kun var bakterier, der kunne lave respiration med andet end ilt – f.eks. de denitrificerende bakterier, der kan ånde med nitrat ved denitrifikation:

5CH2O + 4NO3- + 4H+→ 5CO2 + 2N2+ 7H2O

(link til denitrifikationstekst under temaet ’kvælstofkredsløbet’ er på vej)

Forskere der var med på Galathea 3 ekspeditionen, har for nylig vist, at foraminiferer også kan ånde med nitrat og dermed lave denitrifikation. Foraminiferer er eukaryoter, d.v.s. at de består af den type celler, der har en cellekerne, ligesom f.eks. fisk, regnorme og mennesker. Det er aldrig tidligere vist, at en eukaryot celle kan udføre denitrifikation, og det rejser nye spørgsmål om, hvordan den eukaryote celle har udviklet sig.  Foto: Signe Høgslund.

Fig1_RGB.jpg