Opgaver: Foraminiferernes evne til at fjerne kvælstof fra havet | VG3

Projecter »

Opgaver: Foraminiferernes evne til at fjerne kvælstof fra havet

Download Excel regnearket her

  • 1. Tegn ved hjælp af forsøgsresultaterne i Excel regnearket en graf, der viser sammenhængen mellem koncentrationen c af N2O og afstanden x til foraminiferen i røret.

Foraminiferens produktion af N2O kan beregnes ud fra den mængde N2O, der bevæger sig væk fra foraminiferen. Det kalder man fluxen af N2O.
Man beregner fluxen af N2O som ganget med diffusionskoefficienten for N2O, som er 1,58 x 10-5 cm2 s-1.

  • 2. Brug hældningen på grafen og beregn N2O fluxen.
    Angiv værdien i enheden μmol/cm2/s (omregn L til cm3).

Nu ved vi, hvor stor N2O produktionen er pr cm2 pr. sekund. Det kan man også kalde denitrifikationsraten.

Det er imidlertid mere interessant at vide, hvor stor denitrifikationsraten er for den enkelte foraminifer.
I glasset var der to foraminiferer og glasrørets radius er 0,025 cm

  • 3. Beregn en foraminifers denitrifikations rate.
  • 4. Beregn denitrifikationen pr. dyr pr. døgn. Angiv tallet i pmol (=10^12 mol) pr. døgn.

Forskerne målte på mange forskellige foraminifer-arter og fandt, at en foraminifer typisk oplagrer 100 pmol nitrat i cellen.

  • 5. Beregn ved hjælp af denitrifikationsraten, hvor længe foraminiferen kan ånde med sit oplagrede nitrat.
  • 6. Hvilke fordele og ulemper er der mon forbundet med evnen til at oplagre nitrat?

Forskere fandt, at der er omkring 3 millioner levende foraminiferer pr. m2.

  • 7. Hvor meget nitrat fjerner foraminifererne totalt fra 1 m2 havbund ved at omsætte nitraten til N2?