Havets iltfattige zoner | VG3

Havets iltfattige zoner

Op langs Sydamerikas vestkyst blev Vædderens store kran-drevne forskningsudstyr flittigt brugt. Forskerne havde travlt med at nedsænke vandhentere og avanceret måleudstyr i havet ud for Perus kyst. Formålet var at undersøge et af verdens største iltfattige havområder.

Flere steder når de iltfattige zoner i havet helt ned til havbunden. Der findes ca. en million km2 havbund under de iltfattige zoner, hvor bundvandet er iltfrit. Men selvom der ikke er noget ilt i bundvandet, er havbunden ikke en livløs ørken.

Der findes flere forskellige encellede smådyr og enkelte flercellede dyr, der har specialiseret sig i at leve næsten uden ilt – faktisk finder man flere millioner individer pr. m2 havbund i centrale iltsvindsområder.

Lær om de spændende resultater her.

Fag: biologi og kemi gymnasier og hf.

Findes i: KeBiNFNV
fig1-crop2.jpg