Baggrund | VG3

Projecter »

Baggrund

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst.

fig1.jpg

Op langs Sydamerikas vestkyst blev Vædderens store krandrevne forskningsudstyr flittigt brugt. Forskerne havde travlt med at nedsænke vandhentere og avanceret måleudstyr i havet ud for Perus kyst. Formålet var at undersøge et af verdens største iltfattige havområder, se figur 1.

fig1.jpg

Iltfattige zoner i havet udgør kun ca. 2 % af havenes areal. Ud over området ud for Perus kyst, er der store iltfrie områder i oceanerne i det Arabiske Hav samt ud for Namibias kyst.

Trods deres beskedne udbredelse er de iltfattige zoner interessante, da de spiller en stor rolle for havenes stofkredsløb. Forskerne vurderer, at omkring 30-50 % af verdenshavenes kvælstof fjernes i de iltfattige zoner, idet plantetilgængeligt kvælstof her omdannes til luftformige kvælstofforbindelser.

Det sker bl.a. gennem en proces, som forskerne først meget nyligt har opdaget, den såkaldte anammox-proces. Det betyder, at kvælstofkredsløbet skal revideres.

Da kvælstof er et afgørende grundstof for havets primærproduktion, medvirker de iltfattige zoner kraftigt til at regulere produktionen i havet.

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst. Hvordan opstår det, og hvilke data har forskerne indsamlet ved hjælp af deres måleudstyr?

Se også de to videoklip fra projektet om Havets iltfattige zoner.