Den fysiske CO2-pumpe | VG3

Projecter »

Den fysiske CO2-pumpe

Forskerne på CO2 projektet havde travlt da vædderen krydsede Nordatlanten. I de arktiske områder skaber det kolde klima nogle særlige forhold i havet, som påvirker de globale havstrømme.

Pukkelhval.jpg

Når det er tilstrækkelig koldt, dannes der havis, og når havvandet fryser, presses salt ud af isen og det nu tunge, salte havvand falder mod havbunden. Man kalder denne proces for dybvandsdannelse. Det kolde saltrige vand løber som en gigantisk havstrøm langs havbunden sydpå. Det kolde vand, der forsvinder oppe fra overfladen, erstattes af varmt overfladevand, der strømmer nordpå.

Dybvandsdannelsen er altså drivkraft for den såkaldte termohaline cirkulation, se link. Når det kolde vand synker til bunds transporteres der samtidig CO2 ned på flere kilometers dybde, hvor det er ude af kontakt med atmosfæren i hundredvis af år og processen har derfor stor indflydelse på drivhuseffekten.

Læs mere om den fysiske pumpe i projektet om Golfstrømmen http://virtuelgalathea3.dk/node/279

Pukkelhval.jpg
Kæmpegople.jpg
Sargasso-tang.jpg
Søelefanter.jpg

Der kan opløses mere gas i koldt vand end i varmt vand. Tænk fx på de bobler, som stiger op til overfladen i en gryde vand der bringes i kog. Jo koldere vandet er, des mere CO2 kan det indeholde. Det kolde vand ved polerne optager derfor typisk CO2 fra atmosfæren og indeholder mere CO2 end havene på lavere breddegrader.
Dybvandsdannelsen har altså den vigtige funktion, at den medvirker til at fjerne CO2 fra atmosfæren og dermed reducere drivhuseffekten. Sammen med vindsystemerne er den også med til at trække de globale havstrømme, som omfordeler den varme Jorden modtager fra solen.

De allernyeste forskningsresultater viser endvidere, at CO2 også fryser ud af havisen, når den dannes om efteråret. Kuldioxid løber med saltopløsningen mod isens underflade, og dette CO2 transporteres med det kolde, salte vand mod havets bund. Når havisen smelter om foråret, er vandet undermættet med CO2 optager derfor CO2 fra atmosfæren.

Også de store havstrømme er medvirkende til udveksling af CO2 mellem atmosfære og dybhav. Den vigtigste havstrøm i denne sammenhæng er Den antarktiske cirkumpolære Strøm, som løber hele vejen rundt om jorden nede i Det sydlige Ocean. Denne strøm trækker relativt varmt, salt vand op mod overfladen, og trækker ferskere CO2- rigt koldt vand ned i dybhavet. Der er videnskabelig uenighed om, hvorvidt denne CO2-transport fortsætter uændret, eller den er ved langsomt at gå i stå.