CO2 og drivhuseffekten | VG3

Projecter »

CO2 og drivhuseffekten

Der har altid været svingende koncentrationer af CO2 i jordens atmosfære. Men via afbrænding af kul og olie er koncentrationen i atmosfæren nu højere, end den har været på noget tidspunkt i løbet af de sidste 650.000 år

havtemperatur_0.jpg

CO2 er et molekyle som består af et kulstofatom (C) og to iltatomer (O). Kulstof er en vigtig byggesten i alt levende organisk materiale (planter, dyr, bakterier). CO2 i atmosfæren optages af planter via fotosyntese og omdannes herved til organiske kulstofforbindelser. Kulstof er desuden en væsentlig bestanddel af materiale, som har været levende engang; som f.eks. fossile brændstoffer, der hovedsageligt er dannet af døde plantedele. Når man afbrænder fossile brændstoffer, som olie og kul, omdannes kulstoffet igen til CO2 som udledes til atmosfæren.

grafer.jpg

CO2 har ligesom en række andre små molekyler (f.eks: vanddamp, metan, lattergas) den egenskab, at den holder fast på en del af den varme, som jorden giver fra sig. Denne mekanisme kan sammenlignes med det der sker i et drivhus, og man kalder derfor disse stoffer for drivhusgasser.

I et drivhus trænger Solens kortbølgede stråler gennem glasset og opvarmer luften og jorden. Solens stråler omdannes til langbølgede varmestråler, som ikke kan komme ud gennem glasset. Det samme sker i atmosfæren. Solens kortbølgede stråler trænger ind i atmosfæren og gennem drivhusgasserne. Disse stråler absorberes af jord og vand på kloden, hvorved der sker en opvarmning. Varmen afgives igen til atmosfæren i form af langbølget varmestråling. Denne stråling absorberes og reflekteres af drivhusgasser og dermed varmes atmosfæren op.

drivhusgasser.jpg

Drivhusgasser findes naturligt i atmosfæren, og uden dem ville jorden være 30-35 ºC koldere end den er i dag. Drivhusgasserne er altså nødvendige for at have liv på Jorden. Men med den nuværende menneskeskabte udledning af drivhusgasser, går opvarmningen langt hurtigere end de naturlige variationer i Jordens historie. Det betyder, at planter og dyr ikke kan nå at udvikle tilpasninger til de nye livsbetingelser. Som få blandt mange konsekvenser af dette, ser vi allerede i dag at koraller forsvinder og dyrearter som isbjørnen og hvalrossen trues på livet..