Øvelser om den biologiske pumpe | VG3

Projecter »

Øvelser om den biologiske pumpe

Øvelser og Opgaver

Den biologiske CO2-pumpe
Hent de 3 PowerPoint filer her:
http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Antarktis.ppt

http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Chile.ppt

http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Sargasso.ppt

De indeholder data fra Chile, Sargasso og Antarktis. Åbn filerne.

De farverige billeder er såkaldte surfer-plots. De skal ses som et tværsnit af havet. Afstanden hen ad x-aksen er afstanden langs havbunden. Havdybden aflæses op ad y-aksen. De lodrette streger angiver prøvetagningsstationerne, hvor man har målt temperatur, salt og klorofyl hele vejen ned gennem vandsøjlen. Det er de samme stationer som ses på oversigtskortet.
Da man ikke har målinger fra alle steder i havet beregner man de mellemliggende værdier, farveskalaen viser om der er høje eller lave værdier i området.

  1. Find surfer plottet ’KLOROFYL’ i hver fil, og start med at lokalisere hvor der er mest klorofyl i vandsøjlen. Klorofyl er det grønne pigment der findes i alger, det kan derfor bruges som et mål for algetætheden.
  2. Ligger der flest alger helt i overfladen hvor der er mest lys? Hvilke andre variable end lysmængden kunne have indflydelse på algetætheden?
  3. Er der flest alger tæt ved kysten eller ude på det åbne ocean? Hvorfor?
  4. Find nu surferplottene ’SALINITET’ og ’TEMPERATUR’. Konstatér om der er områder med lagdeling af vandsøjlen.
  5. Hent excel regnearket http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/pCO2.xls og vælg et område: Chile, Sargasso eller Antarktis. Lokaliser de to søjler: pCO2 hav og pCO2 atmosfære. P står for partialtryk og er et udtryk for koncentrationen af CO2-gas i hav og atmosfære.
  6. Når havet afgiver CO2 er pCO2-værdien for hav større end pCO2-værdien for atmosfære. Når havet optager CO2 er pCO2-værdien for hav mindre end pCO2-værdien for atmosfære.
    Optager eller afgiver havet CO2 i dit område?
  7. Sammenhold prøvetagningsstationer med høje klorofyl koncentrationer fra surfer-plottet med de steder, hvor havet optager CO2, og vurdér, om der er en sammenhæng mellem høje klorofyl koncentrationer og stort CO2 optag
  8. Er der en effektiv biologisk CO2 pumpe i dit område?

Øvelser
Lagdeling af vand:
Koldt vand farvet med frugtfarve ledes ned under varmt vand ved hjælp af en tynd slange. I en anden beholder ledes salt vand med frugtfarve ned under ferskvand. Brug f.eks. to 1-liters cylinder glas. Hvad sker der med de to vandmasser over tid?

Nedsynkningen af små og store partikler:
Små og store plastickugler med samme massefylde (samme materiale) slippes ved overfladen i en høj vandbeholder (fx et gennemsigtigt plexiglasrør). Hvilke rammer bunden først?