Øvelser om puljer og kredsløb | VG3

Projecter »

Øvelser om puljer og kredsløb

Opgaver
Se på figuren over det globale kulstofkredsløb.

  1. Hvilke pile angiver havets biologiske CO2 pumpe? Hvor meget kulstof optager algerne på et år?
  2. Hvor meget af det kulstof algerne optager transporteres ned i dybhavet? Hvor bliver resten af?
  3. Hvor meget kulstof bliver der netto tilført dybhavet per år? Hvor meget kulstof bliver der netto tilført atmosfæren per år? Kan CO2 optaget i havet følge med CO2 stigningen i atmosfæren?
  4. Nogle forskere mener at drivhuseffekten vil få dybvandsdannelsen, og dermed den vertikale vandcirkulation, til at gå i stå. Hvilke to pile vil da blive fjernet fra figurens kulstofkredsløb?

  5. Hvad vil det betyde for CO2 indholdet i atmosfæren? Husk at den biologiske kulstofpumpe stadig kører.
  6. Se på de forskellige kulstofpuljer. Hvor mange gange større er dybhavets kulstofpulje end atmosfærens kulstofpulje?
  7. Se på de pile der viser CO2 optaget fra atmosfæren. Hvor lang tid vil det ca. tage før alle atmosfærens kulstofatomer er skiftet ud med nye kulstofatomer? Hvor lang tid vil det tage i dybhavet? Hvilken pulje er mest følsom overfor ændringer i kulstofkredsløbet?