Tage Dalsgaard | VG3

Tage Dalsgaard

Tage Dalsgaard er seniorforsker med speciale i kvælstofomsætning i kystnære farvande.

Projects

fig1-crop2.jpg

Havets iltfattige zoner – områder med særlig betydning for produktion og omsætning af organisk stof i oceanerne.