1. Øvelsesgang – P-pulje ekstraktion | VG3

Projecter »

1. Øvelsesgang – P-pulje ekstraktion

Det anbefales at eleverne inddeles i hold, således et hold arbejder med ålegræs og et hold med almindelig havgræs. For at kunne nå alt indenfor 90 minutter, så kan samlebåndsmetoden med fordel anvendes. Fremgangsmåden er den samme for begge hold.

Materialer (til begge hold)
Alubakker 12 stk.
Centrifugerør 50 ml 12 stk.
Plastikbeholdere 100 ml 24 stk (Beholdere skal kunne indeholde ca. 55 ml).
Pyrexglas 12 stk.
Demineraliseret vand
0,5 M NaCl (600 ml)
0,5 M HCl (600 ml)
2 M H2SO4 (6 ml)

P-pulje ekstraktion
Al sediment fra plastiksprøjterne overføres til nummererede og afvejede alubakker. Sedimentet blandes og der afvejes cirka 1 gram sediment i nummereret centrifugerør (vægten nulstilles på centrifugerørene og sediment tilføres). Vægten af sediment noteres (Vægt vådt sediment). Det resterende sediment gemmes som reserve i lynlåsposer på køl.

Fosfor skal herefter ekstraheres fra sedimentet i centrifugerørene med henholdsvis saltvand og saltsyre.

Inden ekstraktionen markeres 100 ml plastikbeholdere med nummer (1-12), behandling (NaCl eller HCl), gruppe og dato.

Saltvand
1) 25 ml 0,5 M NaCl tilsættes centrifugerørene med sedimentet
2) Centrifugerørene rystes 15 minutter (hvor længe der rystes kan ændres, så det passer med timerne).
3) Lad centrifugerørene stå i 15 minutter (måske længere eller kortere) for at alle partiklerne falder til bund (centrifuge kan med fordel bruges, hvis det er muligt). Bruges centrifuge, så centrifugeres der 10 min. ved 2-3000 rpm.
4) Hæld supernatanten (den klare væske) over i en plastikbeholder uden at sedimentet kommer med
5) 25 ml 0,5 M NaCl tilsættes igen centrifugerørene
6) Ryst centrifugerørene 5 minutter
7) Lad centrifugerørene stå 10 minutter, eller indtil sedimentet er faldet ned på bunden og vandet er klart.
8) Supernatanten hældes over i samme plastikbeholder uden sedimentet kommer med
9) Væsken i plastikbeholderen konserveres med 0,5 ml 2 M H2SO4

Saltsyre
1) 25 ml 0,5 M HCl tilsættes centrifugerørene med sedimentet
2) Centrifugerørene rystes 15 minutter
3) Lad centrifugerørene stå i 5 minutter
4) Hæld supernatanten (den klare væske) over i en plastikbeholder uden at sedimentet kommer med
5) 25 ml 0,5 M HCl tilsættes igen centrifugerørene
6) Ryst centrifugerørene 5-10 minutter
7) Lad centrifugerørene stå 5 minutter
8) Supernatanten hældes over i samme plastikbeholder uden sedimentet kommer med

Plastikbeholderne med henholdsvis NaCl og HCl ekstraktion gemmes til 3. øvelsesgang (opbevares ved stuetemperatur).

Sedimentet (residualerne) i centrifugerørene overføres til pyrexglas (nummereret) – få alt med ved hjælp af demineraliseret vand. Pyrexglassene med sediment (residualerne) sættes til tørre, gerne i tørreskab (afhængig af mængden af vand der skal nå at fordampe).