Græs på den danske havbund | VG3

Græs på den danske havbund

I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt.

06.jpg

Resultaterne fra undersøgelserne af de tropiske havgræsser forbedrer vores forståelse af de danske kystmiljøer. I Danmark har vi fire havgræs arter hvor den ene, nemlig Ålegræs, er vidt udbredt. Ålegræs findes langs danske kyster ud til 5-10 meters dybde og på lidt lavere vand i fjordene.

I begyndelsen af forrige århundrede var Ålegræs langt mere udbredt i de indre danske farvande og det blev bl.a. brugt i madrasser og som tilskudsfoder til dyrene. På Læsø kan man se gårde hvor tagene er lavet af Ålegræs. Ålegræs er gået drastisk tilbage siden.

I 30’erne udryddede ålegræssygen op mod 90 % af ålegræsbestanden. Ålegræsset kom sig langsomt, men i 80érne betød den øgede udledning af næringsstoffer endnu en tilbagegang for ålegræsset, som nu er reduceret til omkring 50% af den oprindelige udbredelse.

Fig1.jpg

I dag står ålegræsset overfor en ny udfordring. Forskning har vist at Ålegræs er følsom overfor temperaturstigninger og invasion af nye tangarter i de danske farvande (figur). Klima ændringerne og den øgede indslæbning af nye arter til Danmark kan derfor være en dødelig cocktail for ålegræsset.

foto6_tanghus2.jpg

Resultater fra et forsøg hvor forskerne undersøgte hvordan stigende temperatur og forekomsten (høj og lav) af den invasive tangart ”parykalge” (Gracilaria vermiculophylla) påvirker væksten af ålegræs..