Arbejdsspørgsmål | VG3

Projecter »

Arbejdsspørgsmål

Spørgsmål

  • Hvilke forskelle er der på havgræs og tang?
  • Hvorfor har planterne brug for fosfat?
  • Hvor kommer den ilt fra der udskilles via planterødderne?
  • Hvilke(n) rolle(r) spiller havgræs i det marine økosystem i Caribien?
  • Hvorfor bliver havbunden iltfri når der tilføres meget organisk stof?
  • Hvordan produceres sulfid i havbunden?
  • Hvor meget reduceres ålegræssets vækstrate ved en temperaturstigning fra 21ºC til 26 ºC?
  • Er faldet det samme med og uden parykalge?
  • Kan man tale om en synergi effekt?