Hvorfor dør havgræsserne? | VG3

Hvorfor dør havgræsserne?

Det er sandsynligt at havgræsserne i verdenshavene er på retur fordi sulfid koncentrationer i havbunden øges.

Høje koncentrationer af sulfid er giftigt for alle levende celler fordi det forstyrrer de proteiner der producerer energi ud fra ilt. Det er sandsynligt at havgræsserne i verdenshavene er på retur fordi sulfid koncentrationer i havbunden øges.

Hvis der tilføres meget organisk materiale til havbunden f.eks. fra store algeopblomstringer bliver havbunden iltfri. I den iltfrie havbund bliver det organiske stof omsat af bakterier bl.a. i en proces der kaldes sulfatreduktion:

SO42- + 2CH2O + 2H+ → H2S + 2CO2 + 2H2O

Slutproduktet er sulfid og når der ikke er ilt eller andre oxiderede stoffer tilstede i havbunden bliver sulfiden ikke oxideret tilbage til uskadeligt sulfat.

Forskerne forventer derfor at øgede tilførsler af organisk stof påvirker havgræsserne i negativ retning. Resultaterne fra studierne på Galathea eksteditionen bekræftiger den teori og viser at havgræsserne i Caribien indeholder store mængder af svolv i planterne, som er kommet ind som sulfid, og potentielt med negative følger i form af reduceret vækst