Oliepøl fra tankskibsulykken 'Prestige' | VG3

Projecter »

Oliepøl fra tankskibsulykken 'Prestige'

Oliepøl fra tankskibsulykke

RadarCS1_7_L.jpg

Meget værre end enkelte, lejlighedsvise udslip ser det ud, når det drejer sig om en regulær tankskibsulykke . Det tydeligste eksempel i nyere tid i Europa har været ulykken 13.november 2002 nær Kap Finisterre i Spani­en, hvor der blev revet hul i skroget på tankskibet “Prestige” med 67.000 ton råolie om bord.

I den følgende, me­get vanskelige uge blev kyststrækningen forurenet, og fartøjet blev slæbt ud til havs, væk fra kysten. Det meste af tiden var vinden for kraftig til, at forureningen kunne gøres synlig på radarbilleder fra rummet, men 17. november fangede Envisat-satellittens radarapparat ASAR et glimrende overbliksbillede.

RadarCS1_8_L.jpg

På kortet over situationen (Kilde: La Voz de Galicia-Los heroes del 13-N p.12) ses to parallelle olie­pøle, der forenes på det sted, hvor skibet befinder sig. Den kraftige nordvestlige vind har udskilt den lette olie fra den tungere og sendt begge dele af sted mod sydøst med forskellig hastighed. Billedet gengiver situationen med hen­syn til skibets daglige positioner og udslippenes bevægelser i perioden frem til slutningen af 2002. Da skibet sank, var der stadig en stor mængde olie om bord, og man kan forvente, at denne olie som tiden går vil stige op til overfladen igen.

Øvelse vedrørende oliepøl – uden brug af LEOWorks

Udskriv billederne af oliepølen set fra radar og kortet med forureningsstederne. Brug målestangen i radarbilledet til at fastslå den omtrentlige længde og størrelse af det olie­­forurenede område.

Spørgsmål

 • Sammenlign tallene i resultatet med et kystområde eller en sø i dit eget land.
 • Overfør tankerpositionen den 15. november fra kortet over til radarbilledet og mål hvor langt oliepølene er drevet fra dette punkt i sydøstlig retning indtil du rammer pølen.
 • Beregn hvor hurtigt olien driver (det er på ca.3% af vindhastighe­den).
 • Hvis vi antager, at vinden er konstant, hvornår må vi så forvente, at olien når frem til
  den spanske kyst?Øvelse vedrørende oliepøl – med brug af LEOWorks

Download den geokodede udgave af radarbilledet af Prestige oliepølen fra den 17. november 2002 og vis den ved hjælp af LEOWorks. Link "Prestige"-ulykken, radarbillede til digital analyse og tolkning. Klik her for at downloade.
Prestige_ASA_WSM_20021117_104436_8bit_geo.tif

Brug interaktiv stræk og zoom ind/ud for at få overblik og for at se detaljerne.

Spørgsmål

 • Følg olieudslippet og vurdér skibets position lige på det tids­punkt, hvor dataoverførslen fandt sted 17.nov. kl.10.44 UTC.
 • Hvor langt er den del af oliepølen væk fra kysten? Brug programmets måleværktøj!
 • Den 5.nov. kl.15.05 CET var skibets position 43-50N 10-15W. Brug måleværktøjet til at bestemme afstanden fra den position til den nærmeste del og til den næstnærmeste del af olieudslippet samt ind til kysten.
 • De to dele af oliepølen er blevet spildt den 15.nov og er på billedet i færd med at drive mod sydøst med forskellig hastighed.
 • Beregn hastigheden for hver af oliepølene og vurdér dato og tid for, hvornår hen­holdsvis den første og den anden oliebræmme når kysten under forudsætning af, at vindforholdene ikke ændrer sig.
 • Endelig kan med måleværktøjet beregne det omtrentlige areal af hele den forurenede del af hav­overfladen.Bemærk de mange skibe og deres sejlretning. Hvis du følger skibenes kølvandsstriber, vil du opdage, at mange fartøjer skifter retning fra sydvest til syd på netop samme breddegrad. Kan du forklare hvorfor? Tænk på navigaton, der bruger skibsradar og landkending!

RadarCS1_10_L.jpg

Skønt denne ulykke på én gang har ødelagt mange kilometer kyst i Spanien og kostet enorme mængder af res­sourcer til oprydning, samtidig med at biosfæren fortsat vil lide skade i årevis fremover, så foregår der side­løben­de mange andre men mere skjulte forureningstilfælde. Det er den illegale udledning af olie i mindre mængder fra skibe og olieboreplatforme. Det sker, hvor olie pumpes op fra havbunden og hvor tankskibsruter passerer.