Radar til overvågning af havene | VG3

Projecter »

Radar til overvågning af havene

Du kan hjælpe med til at finde det, der forårsager vandforurening.

RadarCS1_2_L.jpg

Radar letter overvågning af havene
Kystnære farvande trues af forurenede floder, af menneskers affaldsudledning og når der sker et udslip af mineralsk olie fra skibe og boreplatforme. Du kan hjælpe med til at finde det, der forårsager vandforurening, og derigennem blive mere bevidst om vores miljø. Der vil blive fremskaffet satellitbilleder langs Galathea 3 ekspeditionens rute med sigte på dels at vurdere graden af forurening i havene, dels at iagttage og undersøge en lang række andre fænomener, der bedst kan ses fra rummet.

RadarCS1_2_L.jpg

Fra tid til anden læser vi i avisen om miljøkatastrofer forårsaget af olieudslip fra skibe, eller vi hører om sårbare økosystemer i hav- og kystområder, der trues af offshore-industrier, fx olieplatforme. Vi kender allesammen konsekvenserne i form af forfærdelige billeder af tyk olie, der er skyllet op på strande og klipper, og tusinder af forgiftede fugle, der med fjerdragten indsmurt i olie kun afventer en kold og pinefuld død - altsammen noget, der laver paradisiske strande om til ækle og livløse landskaber, som koster enormt i oprydning og som ingen turister vil besøge.

Ud over egentlige tankskibsulykker, hvor store mængder olie løber ud og forårsager enorme oliepøle, kommer langt flere, mindre olieudslip fra skibe under sejlads: Trods alle forbud skyller de deres tanke med havvand før næste brændstofpåfyldning for at undgå miljøafgifter. På danske og mange andre kyster er det tit rester fra sådanne "små" forureningsudslip, der sætter sig godt fast under dine fødder efter en dejlig gåtur på en sandstrand.

Faktisk udgør skylning af tanke et af de største bidrag til havforureningen. Hvert år er den mængde olie, der slippes ud på denne måde, langt større end det, der i samme tidsrum spildes ved indberettede og derigennem kendte ulykker.

Selv om satellitter i dag kan overvåge kystnære farvande døgnet rundt, er mange af de myndigheder, der står for kontrol med olieforurening, stadig tilbageholdende med at stole på denne nye teknologi, og de tøver med at indarbejde den i deres traditionelle overvågningssystemer. Med tiden og forhåbentlig også med dit bidrag vil de samme myndigheder blive overbevist om nytten af at bruge fjernovervågningsteknologi fra rummet. Men mange lande har slet ikke fået anskaffet den form for kontrolmulighed endnu.

Mange steder i verden skader forbisejlende skibe og industri til havs eller på kysten havets sårbare økosystem ved at udlede olie eller giftstoffer i floder, kystnære farvande og i det åbne hav. Olieforurening skyldes især:

* tankskibsulykker, hvor store mængder olie render ud i havet
* ulovlig udledning af olie fra forbipasserende skibe og fra fast forankrede boreplatforme i forbindelse med deres rutinemæssige skylning af tanke, deres almindelige borearbejde eller enhver udtømning af affald
* naturlig udsivning af olie.