Øvelse 4: Se videoer om forskning | VG3

Projecter »

Øvelse 4: Se videoer om forskning

Se nedenstående små videoer om forskerne og forskningen på Galathea 3.

Læg mærke til: Hvem er de? Hvad laver de? Hvor, hvornår, hvorfor og hvordan foregår deres forskning? Kan de fortælle en god oplevelse?

Antarktis - hvad dybhavet gemte
Bakterier fra dybhavet
Alger fra dybhavet
Antipodeøerne - om forurening
Dolkhaler
Havskildpadder
Hvalsang i oceanerne
Kalkbanker og seismik
TBT - tungmetaller i verdenshavene

Hvilke ligheder og forskelle er der på den måde de forsker? Stemmer din opfattelse af en forsker overens med det du ser på videoerne? Hvorfor / hvorfor ikke?