Formidling | VG3

Formidling

Formidling betyder at fortælle om sit projekt. Det kan gøres i aviser, tidsskrifter, på hjemmesider, rapporter, foldere, film, foredrag...

Formidling betyder at fortælle om sit projekt. Det kan gøres i aviser, tidsskrifter, på hjemmesider, rapporter, foldere, film, foredrag…..

Formålet med formidling kan være mange. Måske er man bare glad for at være færdig med sit projekt, og har lyst til at fortælle andre om det. Måske skal man søge penge til mere forskning, og så må man jo først lige fortælle hvad man går og laver. Måske skal man til eksamen i sit projekt, så det skal formidles overbevisende for at få en god karakter. Måske er formålet at øve sig på formidling.

Nogle har en drøm om at opdage noget nyt og måske blive berømte med sin opdagelse, så er de nødt til at formidle det. Nogle forsker for at redde naturen, og så må de med formidlingen overbevise politikerne om, at der skal gives penge til netop deres forskning. Nogen formidler for at diskutere resultaterne, så man kan komme videre i sin egen forskning….grundene kan være mange.

Som forsker følger man selvfølgelig ikke nødvendigvis køreplanen slavisk. Der kan være lidt forskellige veje at gå. Men udgangspunktet for den naturvidenskabelige arbejdsmetode er altid et spørgsmål eller et problem, som er drevet af nysgerrighed og undrespørgsmål.

Forskning er en væsentlig brik for at få et moderne samfund til at udvikle sig yderligere. Formålet er at øge vores viden og forståelse samt at udvikle den videnskabelige og tekniske viden.

Forskning er et arbejde, et karrierevalg og en videnskab i sig selv. Vi kan ikke alle sammen være forskere, men vi kan alle afprøve den naturvidenskabelige arbejdsmetode for at forstå tankegangen. Vi kan alle lære meget af at følge med i aktuel forskning. Når man følger med i forskning, holder man sig opdateret og bliver bedre til selv at træffe valg. Man kan også få ideer til sine egne eksperimenter – eller måske til sin egen forskning.

Formidling af naturfag

Galathea 3 er blevet beskrevet, som det mest bemærkelsesværdige forskningsformidlingsprojekt, denne verden hidtil har set. Udover at rejse verden rundt, var formålet med Galathea 3 ikke alene forskning, men i lige så høj grad formidling.

Forskerne på Galathea 3 er blevet interviewet, fotograferet og filmet. De har skrevet og fortalt bredt om deres viden. Når man får en opgave om formidling, er en fordel at kende tilskuernes faglige niveau og viden om emnet. Skal forskerne formidle for andre forskere, så kan de bruge mange fagtermer og forklaringer, som de fleste andre har svært ved at forstå, men som forskerkollegaerne synes er spændende. Her vil der sikkert være overvægt af data og målinger, noget den brede befolkning nok synes er lidt kedeligt at høre om.

Tre landsdækkende aviser: Jyllandsposten Berlingske Tidende og Politiken var partnere på Galathea 3-ekspeditionen. Skal forskerne formidle til én avis eller til skoleelever, så må de formidle deres viden på en helt anden måde, for at læserne eller eleverne synes det er spændende. Her kan forskerne tage udgangspunkt i de 6 hv-spørgsmål:
Hvem er de? Hvad laver de? Hvor, hvornår hvorfor og hvordan? Og så skal de helst fange os med en personlig god oplevelse fra deres forskning.

Det er mange forskere rigtig gode til. Og det er væsentligt, for rigtig mange interesserer sig nemlig for naturvidenskabelige emner hvis bare de bliver fortalt spændende.

Prøv at se nogle af videoklippene og tænk over den måde forskerne formidler deres projekter på.

Hvordan kommer de omkring de 6 hv-ord – hvilke oplevelser får de formidlet?

Sådanne overvejelser skal du også gøre dig, når du skal holde et foredrag om et projekt - eller på anden måde formidle din viden for andre.