Der er forskel på landskildpadder, havskildpadder og sumpskildpadder | VG3

Projecter »

Der er forskel på landskildpadder, havskildpadder og sumpskildpadder

Generelt har skildpadder på land et hvælvet / buet skjold, mens skildpadder i vandmiljø har et mere fladt og strømlinet skjold.

Generelt har skildpadder på land et hvælvet / buet skjold, mens skildpadder i vandmiljø har et mere fladt og strømlinet skjold. Et fladt skjold giver mindre vandmodstand og gør det nemmere at stryge gennem vandet.  

Landskildpadde

Landskildpadder har tykke stærke ben med korte tæer. Deres fødder er dækket af hård, sej hud. På den måde kan de bevæge deres krop over ujævne steder på jorden uden at skade fødderne.

 

Havskildpadde

Havskildpadder har ingen ben. De har luffer, så de let kan svømme af sted. De forreste luffer er størst og kan flytte meget vand. De bagerste luffer bruger de til at holde balancen og styre med. De første leveår lever de udelukkende på åbent hav, hvor de driver af sted med havstrømme.

Sumpskildpadde

Sumpskildpadder har ben, så de kan gå på lavt vand. De har skarpe kløer, som de bruger når de spiser - fx en fisk. De bruger også kløerne til at gribe fat, hvis de kravler over en træstamme eller når de graver redehuller. Og så har de svømmehud mellem tæerne, så de kan bruge benene til at padle sig frem med.

Landskildpadde, havskildpadde og sumpskildpadde

Alle arterne lægger æg på land. Det sker i et redehul, som hunnen graver med sine ben i jorden eller med luffer i sandet.  

Skildpadder har generelt et godt farvesyn. Det er vigtigt for at finde føde. Havskildpadder har fx brug for en god farvesans til at finde koraller, som nogle af dem spiser.

Alle skildpadder har en fin lugtesans, som de bruger til at finde føde. Havskildpadder snuser ved at suge vand gennem næseborene og lukker det ud gennem munden.

Skildpadder afgiver sjældent lyd, men det det kan ske under æglægningen at der kommer en slags bøvs. Der kan også komme lyde under parringen, når hannen støder mod hunnen. Her presses nemlig luft ud af lungerne på ham, som giver nogle høje lyde. Ellers har de ingen stemme. Det har man desværre tidligere tolket, som om skildpadder ikke kan føle smerte, men det kan de. Alle skildpadder har en fin følesans og kan registrere selv svage rystelser (seismisk evne). De kan også føle, hvis man rører ved deres skjold.

På dette billede - taget af en dykker - har et ubetænksomt menneske, ridset sit navn i en havskildpaddens skjold! Det har sandsynligvis været smertefuldt for skildpadden.