Opgaver | VG3

Projecter »

4489
Projekt
Opgaver

1. Der er forskel på landskildpadder og havskildpadder. Find forskelle.

2. Der findes syv arter af havskildpadder. Find et billede af dem hver. Beskriv udseende, levesteder, ynglesteder, fødegrundlag, størrelse, vægt, funny fact - den grønne havskildpadde er fx ikke grøn, men det er dens fedt. Hvor har de andre skildpadder deres engelske og danske navne fra?

Find evt. også en video på youtube, der viser skildpadden (brug også de latinske eller engelske ord som søgeord - se skemaet i teksten).

3. Læderskildpadden, som forskerne fangede på Galathea3, lever af vandmænd, der æder fiskelarver og gopler. Tegn et fødenet, hvor disse organismer indgår sammen med flere relevante organismer - fx skildpaddens fjender.

4. Man har målt en grøn havskildpaddes hjertefrekvens. Hjertet slog et slag hvert 9.minut. Udregn hvor mange gange slår dit hjerte på et minut?

5. Skildpaddens øjne er placeret, så de kan se i en vinkel på 300°. Hvad skal den bruge sit store synsfelt til? Hvor stor en vinkel kan du se i? Design et eksperiment, hvor du måler din synsvinkel. Sammenlign med skildpaddens.  Sammenlign med andre dyr.

6. Havskildpadder har et indre kompas, som de bruger til at finde vej med.  Undersøg hvordan skildpadden kan dette. Lav en model med en magnet, der kan demonstrere fænomenet.

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-finder-havskildpadder-vej

 

7. Mange har holdt skildpadder som kæledyr. For mange arter er det et problem, at de fjernes fra deres naturlige miljø, men der opstår til tider også et andet problem:  Mange folk bliver trætte af at passe skildpadden og sætter den derfor ud i den danske natur, selvom det er forbudt.

·       Hvilke arter af landskildpadder må man holde som kæledyr i dag?

·       Hvorfor har det en negativ effekt, hvis de sættes ud i den danske natur?

·       Hvad kan der ske ved det?

·       Og hvad skal man i stedet gøre ved skildpadden, hvis man ikke ønsker at have den længere?

·       Hvad skal man gøre, hvis man ser en skildpadde i den danske natur?

 

8. Invasive arter er ikke et nyt problem, men det er et voksende problem. Hvad mener man med, at skildpaddearten Terrapin er en invasiv art i Danmark?

Læs fx her: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krybdyr/terrapin/

 

9. De væsentlige invasive arter i Danmark kommer på en såkaldt sortliste. Sortlisten er dynamisk forstået på den måde, at den ændres løbende, som situationen ændrer sig. Den gældende sortliste kan ses på denne adresse:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/

Find en invasiv art på listen og redegør for, hvorfor den er invasiv. Beskriv udseende af denne art, hvor den lever naturligt, hvordan den er havnet i den danske natur og hvad problemet er.

 

10. Mange skildpadder på Galapagosøerne er endemiske arter. Hvad mener man med følgende begreber:

- en art

- en endemisk art

- en invasiv art

- en hjemhørende art

Se også: http://virtuelgalathea3.dk/projekt/galapagos-biologi

 

11. Klimaforskere mener, at der kommer flere gopler i Nordatlanten i fremtiden.

·       Hvad betyder det for læderskildpaddens mulige udbredelse?

·       Hvad betyder det for udbredelse af læderskildpaddens fjender, altså store rovdyr, som fx hajer?

·       Hvad betyder det for os?

·       Argumenter for hvordan økosystemer kan ændres med klimaforandringer.

 

12. Skildpadder er på TOP 10 over de mest efterspurgte arter på det illegale marked:

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/ulovlig-handel-med-skildpadder-eksploderer

Prøv at finde ud af hvorfor det er sådan?

Hvad kan man gøre for at stoppe denne trend?

Gør en indsats - fortæl andre om det!

Synes du det er i orden at sælge et et gammelt skildpaddeskjold? Hvorfor / hvorfor ikke? Find ud af om det er lovligt. 

 

13. Se filmen fra Galatheaekspeditionen om den nu afdøde landskildpadde på Galapagos: Lonesome George.

https://www.youtube.com/watch?v=4ZmlAfb8rPI&list=PL53D1DB86D8FECCE9&index=11&t=0s

Noget tyder på, at disse skildpadder havde det fint ind til mennesket kom til. Hvad var det mennesket foretog sig, der blev artens udryddelse?

Som nævnt i teksten kan havskildpadder tage fejl af vandmænd og plastikposer i havet. Men også på land er plast generende for skildpadder.

Se fx her: http://nomoretrash.org/content/meet-peanut-turtle-0

 

Måske også støj kan genere skildpadder:

https://blog.ansi.org/2016/05/sound-exposure-fishes-sea-turtles/

 

Find artikler om problematikken - fx som disse:

https://www.bt.dk/udland/advarer-om-radikal-aendring-dyreart-risikerer-at-kollapse

https://www.bt.dk/udland/uheldig-skildpadde-slugte-fem-kilo-moenter-synderne-burde-skamme-sig

https://www.dr.dk/ligetil/122-havskildpadder-er-fundet-doede-i-mexico

 

 

Nævn efterfølgende alle de årsager, mennesket er skyld i,  i forbindelse med skildpadders liv og trussel.  

Diskuter hvilke problemer der var i fortiden med skildpadders udryddelse og hvilke problemer, der er nu.  

Hvordan har man forsøgt at sætte en bremse for fortidens udryddelse?

 

14. Hvordan kan vi beskytte skildpadderne i fremtiden?

Brug de negative årsager fra opgave 13 til at udvikle nogle løsningsforslag.  

 

Nye love og regler?

Større bøder?

Mere kontrol?

Oplysning i medier? I skolen?

Mere forskning?

Nye teknologier?

 

Her er fx en idé til en ny fiskemetode med trawlnet. Ideen er at skildpadden kan skubbe en lem op og dermed komme fri af trawlnettet:

14.På disse sider findes nyttig information om skildpadder:

http://lexopen.dk/dyr/kryb/skild/Skildpadder.html

 http://www.marginata.dk/

Undersøg fx mere om:

Hvordan skelettet er bygget op - læs om skildpaddens anatomi - http://www.marginata.dk/Artikler/landskildpaddersanatomi.htm

http://www.hihawksbills.org/sea-turtle-info.html

Hvordan man ser forskel på han og hun - læs om kønsbestemmelse - http://www.marginata.dk/Artikler/konsbestemmelse.htm

Hvorfor de har brug for lys - læs om UV-lys -

http://www.marginata.dk/Artikler/uv-lys.html

 

Mere om havskildpadder:

http://www.moskusskildpadde.dk/228707825

 

 

15. Skildpaddevandring hænger sammen med havstrømme og havstrømssystemer.  Undersøg hvilke havstrømme, der har betydning og hvorfor.

Når vejrfænomenet El Niño opstår, så ændres havstrømmene og tilførsel af næringsrigt vand. Find ud af hvad det betyder for skildpaddebestande.  Nogle klimaforskere mener, at El Niño forværres pga. klimaforandringer. Undersøg hvordan dette kan hænge sammen.

 

16. Gå på denne side med den internationale Rødliste: http://www.iucnredlist.org/

Skriv "turtle" i søgefeltet

Så kommer der alle truede skildpaddearter frem.  Under hver art kan man finde det videnskabelige artsnavn, klassifikationen (altså hvilket rige, række, klasse, orden og familie), hvilken rødlistekategori der er tale om, hvor den er hjemhørerende mm. Til højre på siden kan man vælge sprog - også dansk (dog goggletranslation).

På "VIEW MAP" kan man få et kort op over artens udbredelse, hvis altså der er samlet data. Og under fanebladene kan man finde billeder og flere informationer.

Klikker man på billederne dukker til tider et observationskort op samtidig. På dette kort er markeret, hvor arten sidst er rapporteret set. Man kan zoome ud og ind på dette kort.

tart fx med at finde læderskildpadden,  Dermochelys coriace. Undersøg herefter de øvrige arter og lav en sammenligning af udbredelse, grad af trussel mm.

 

17. Skildpadder er med i mange fortællinger.

Bare tænk historien om "Haren & Skildpadden". Naturvidenskabeligt ved vi dog, at selvom skildpadden her optræder kløgtigt, så har de altså små reptilhjerner og reagerer mest med betinget refleks.

Find ud af hvordan skildpadder optræder i hinduismen og budismen. Hvad er de symboler for? Og hvordan kan du koble dette med viden fra naturvidenskaben?

 

18. I teksten nævnes rødliste, sortliste og listen fra Washingtonkonventionen.

Hvad er forskellen på disse lister?

-  Rødlisten i Danmark, http://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/soegart/

-  Rødlisten, internationalt, http://www.iucnredlist.org/

- Sortlisten, https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/

- Washintonkonventionen (søg på en art, eller se listen af arter på listen), https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/dyr-og-planter-omfattet-af-cites/

 

19. Hvordan virker senderen, som forskerne sætter på skildpadderne? Hvad kan satellitterne se?

Satellitterne finder positionen fra gps og derefter kan man se denne på Google Earth.

Her ses data for overvågning med satellit af havskildpadder:

http://seaturtle.org/tracking/

https://conserveturtles.org/sea-turtle-tracking-active-sea-turtles/

Find nogle eksempler og beskriv hvad du ser.

 

20. Fra Galathea:  https://www.youtube.com/watch?v=5tmiGvTKoG0&list=PL53D1DB86D8FECCE9&index=54&t=0s

http://virtuelgalathea3.dk/forsker/rikke-dan