Mere om havskildpadder | VG3

Projecter »

Mere om havskildpadder

Havskildpadder begynder livet på land, hvor de udklækkes fra æg.

Havskildpadder begynder livet på land, hvor de udklækkes fra æg.

Skildpaddeungerne er små - ca. 2,5 cm. Helt instinktivt søger de små skildpaddeunger straks mod havet. På denne vandring er de særlig udsatte som føde for mange fugle, firben og krabber. Selv når de kommer til havet er de ikke i sikkerhed for rovdyr. Man regner med at kun 1 ud af 1000 unger når at blive voksne.

Havskildpaddeungerne lever i de store oceaner til de er ca. 4 år. Her er deres føde primært zooplankton og vandmænd. Herefter søger de ind mod kysterne og æder andre ting som koraller og havgræs. 

Havskildpadderne bliver først kønsmodne i 15-50 års alderen. De lever typisk 80-100 år. De parrer sig cirka hvert andet år. Hannerne kommer kun på land for at parre sig. Det foregår på øde sandstrande.

Hunnerne kravler også op på stranden for at lægge æg. De graver en rede med lufferne i sandet. De lægger 50-100 æg ad gangen. De dækker redehullet med sand efter æglægningen. I løbet af en sæson kan de lægge 50-350 æg. Havskildpaddens æg er på størrelse med bordtennisbolde og de har en blød skal.  Æggene udklækkes om natten efter ca. 2 måneder.

Der findes forskellige arter af havskildpadder

Der findes syv arter af havskildpadder. Nogle skriver, at der er flere arter, men det er, fordi de tæller underarter med. Uanset antal er de alle på listen over truede dyrearter og derfor fredede.

De 7 arter af havskildpadder er forskellige fra hinanden. Den mindste art kan maksimum blive 35 kg, mens den største art kan blive lidt over 900 kg. De spiser heller ikke det samme. Nogle foretrækker små fisk, andre vandmænd, alger, orme, krebsdyr, koraller, søpindsvin, tang, havgræs eller svampe.

Her er en oversigt med navnene på de syv arter af havskildpadder. Tegningerne er skitser, idet farver og størrelser varierer:

Man ved ikke så meget om havskildpaddernes liv, da de tilbringer 95% af deres liv i havet. Og her lever de det meste af tiden neddykket. De er kun ved overfladen få sekunder for at ånde. I hvile kan de være op til fem timer under vand.  De kan svømme flere tusinde kilometer. Man har set havskildpadder svømme op til 5000 km.

Havskildpadder er vigtige for økosystemer. Læderskildpadden æder fx gopler, som den "portugisiske orlogsmand". Det er en koloni af gopler, med 10 meter lange brændetråde, der med en enkelt berøring kan lamme byttet med gift. De foretrækker varmt klima, som skildpadderne.

Læderskildpadden æder disse gopler uden problemer. Der er ikke meget næring i gopler, men læderskildpadden indtager bare mange - gerne en daglig mængde svarende til dens egen vægt. På den måde kan læderskildpadder holde bestanden af disse gopler nede.  

Mange af de svampe - som den ægte karetteskildpadde foretrækker at spise - er giftige for andre dyr. Når skildpadden spiser svampene, bliver der bedre plads til at koraller kan vokse frem. Ellers ville svampene kvæle koralrevet.  Koralrev er vigtige økosystemer i verdenshavene. De indeholder mere end 25% af alle kendte arter i havet. De er hjemsted for mere end 4000 forskellige typer fisk og lige så mange planter, koraller og andre dyr - også havskildpadder.