Verdensomspændende muslinge-bank | VG3

Projecter »

Verdensomspændende muslinge-bank

Galathea 3 ekspeditionen gav mulighed for at oprette en verdensomspændende prøvebank.

mf17.jpg

Galathea 3 ekspeditionen gav mulighed for at gennemføre en global ’mussel-watch’ dvs. fange muslinger fra alle verdenshavene og oprette en verdensomspændende prøvebank.

I prøvebanken opbevarer man de indsamlede muslinger, som senere kan bruges til kemiske analyser. Der er fri adgang til prøvebanken. Forskere fra andre forskningsprojekter kan få adgang til materialet og analysere for netop de stoffer, der interesserer dem. På den måde får forskerne maksimal viden ud af de muslinger, der blev indsamlet langs ruten på Galathea 3 ekspeditionen.

mf17.jpg

Resultaterne fra de kemiske analyser af muslingerne bliver lagret i en database. Vi har en lignende database for det danske vandmiljø. Den bruges flittigt af forskere, når der skal udarbejdes rapporter om tilstandene i vandmiljøet. Her er der også fri adgang til oplysningerne. Prøv at gå på jagt i miljødatabaserne, og se hvordan forureningen er der hvor du bor.

På de mange videoklip fra Galathea med forskere fra projektet 'Miljøfremmede stoffer og tungmetaller' kan du følge arbejdet ombord og på Antipodeøerne og Antarktis.